Araştırma & Geliştirme

Teknolojiyi elinde bulunduran ve bu nedenle de gelişmiş bir sanayiye sahip olan bu ülkeler, üçüncü dünya ülkelerini giderek kendilerine daha fazla bağımlı hale getirmektedir. Ülkemizin de bu gelişmiş ülkeler sınıfında yer alabilmesi için teknoloji geliştirmeye, yenilikçi ürünler üretmeye şiddetle ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz.

Politika ve stratejiler bu yönde geliştirilmeye başlandığı zaman, ülkemizin içerisinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları da iyileştirmek yolunda bir adım atmış olacağımıza inanıyoruz. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu AR-GE’ den geçmektedir.

Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklılaşabilmek için, AR-GE yönetimi TERRACO ana stratejisidir.

TERRACO AR-GE Sistemi üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır;

Temel araştırma (Basic Research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinme çalışmalarıdır.

Uygulamalı araştırma (Applied Research): Uygulamalı araştırmalarımız özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün, uygulanabilir, standartlara ve yönetmelikler uygun ve çözüm odaklı araştırmalarımızdır.

Deneysel geliştirme (Experimental Development): Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen var olan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, hizmetler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalarımızdır.

İrlanda da bulunan TERRACO Teknik Merkez ve her TERRACO fabrikasının kendi bünyesindeki Ar&GE laboratuarlarının faaliyetleri sonucunda tüm TERRACO ürünleri, ASTM, BS ve TS EN standartlarını karşılayacak düzeyde üretilmektedir. Ayrıca her TERRACO üretim merkezi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikasına sahip olup bir çok fabrika da ISO 14001 ve ISO 18001 standartları da geçerlidir.