Bayi Girişi
Anasayfa > Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Bizler, çevreyi yararlanılacak en değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının da yararlanması için en iyi şekilde korunması gerektiğine gönülden inanıyoruz.

Bu nedenle TERRACO, tüm faaliyetlerinde, bulunduğu çevre ile uyumlu çalışmayı ve iş çevresini korumayı temel ilke edinmiştir. Bu ilkeyi sürdürülebilir kılmak ve geliştirmek için çevrenin ve doğal yapının korunmasına yönelik bilimsel yöntem ve teknolojileri, bunlara uygun araçların yardımıyla yasal mevzuat ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek şekilde kullanır.

TERRACO; olası çevre zararlarına karşı gerekli önlem ve tedbirleri tasarım aşamasında alır, yazılı prosedürler ve talimatlarla bu tedbirleri sistematik olarak kontrol eder. Mümkün olduğunca çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve kirlilik yaratmayan girdi ve araçları kullanır

Yeşil Çevre Politikamız

• Faaliyetlerimizde, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak

• Kaynak kullanımını azaltmayı, mümkün olduğunca yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanmak

• Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların da ötesinde oluşturmak ve uygulamak

• Çevresel gelişmeleri izleyip değerlendirerek yarattığımız katma değeri sürekli arttırmak

• Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmakEtiketler : Çevre Politikası